Staatsloterij Miljoenenspel - Meer mensen 1 miljoen

Privacybeleid Nederlandse Loterij

Onze diensten en organisatie
Onder Nederlandse Loterij vallen de volgende kansspelen: Staatsloterij, Miljoenenspel, Lotto, Lotto 4\5, Cijferspel, Eurojackpot, Lucky Day, Toto, Toto-13 en Krasloten.

Nederlandse Loterij is de overkoepelende naam voor de activiteiten van Staatsloterij bv en Lotto bv, die op 1 april 2016, zijn samengegaan. Sinds de fusie is de uitvoering van de administraties van de kansspelen van Staatsloterij bv en Lotto bv en de uitvoering van alle daaraan verbonden activiteiten, zoals Klantenservice, het toekomstig online spelersplatform, de individuele spelwebsites, en de marketing van de kansspelen, opgedragen aan Nederlandse Loterij Organisatie bv. Staatsloterij bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv maken onderdeel uit van dezelfde groep.

Nederlandse Loterij draagt bij aan een gelukkig en gezond Nederland door het op verantwoorde wijze aanbieden van toonaangevende kansspelen. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om en respecteren je privacy.

Hoe verkrijgen en verwerken we je persoonsgegevens?
Er zijn verschillende manieren waarop we in het bezit komen van je gegevens, zoals wanneer je onze website bezoekt of een app gebruikt, wanneer je deelneemt aan onze kansspelen, wanneer je met ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt. Dit privacybeleid betreft alle kanalen via welke  de kansspelen worden verkocht (winkel, internet en abonnement) en alle manieren waarop persoonsgegevens worden verkregen, zoals via internet, telefoon en of antwoordkaart.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat wij inzicht hebben in (i) welke diensten je bij ons afneemt en (ii) hoe je gebruik maakt  van onze diensten  (zoals je inleg en speelfrequentie), ook als je niet al je diensten van één merk of één bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom voeren we voor alle kansspelen die onder Nederlandse Loterij vallen een geïntegreerde administratie en koppelen wij de informatie waarover wij beschikken als je één of meerdere diensten bij ons afneemt. Zo zijn wij in staat om je beter van dienst te zijn en je vragen en klachten snel en adequaat op te pakken.

Privacy beloften van Nederlandse Loterij

Onze privacy beloften:

Transparantie: wij informeren je over welke persoonsgegevens wij over je verzamelen en voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken.

Proportionaliteit:
Wij zullen je persoonsgegevens slechts verzamelen en gebruiken voor zover dit nodig is voor onze dienstverlening (bijvoorbeeld het administreren van abonnementen, het uitkeren van prijzen en het doen van aanbiedingen).
Onze medewerkers hebben slechts toegang tot je gegevens indien dit noodzakelijk is voor hun taken (toegang is op een “need-to-know”-basis).
Wij schakelen voor onze diensten soms derde leveranciers in (bijvoorbeeld voor het drukken en versturen van mailings of het hosten van onze servers). In geen geval staan wij toe dat derden je persoonsgegevens zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden. We vereisen van deze derde leveranciers dat je gegevens net zo goed beveiligd en beschermd zijn als wanneer we de verwerkingen zelf hadden verricht.
 
Goede beveiliging: Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en je kunt er op rekenen dat je gegevens goed beveiligd zijn en dat wij ons houden aan de wet.

Commercieel gebruik: wij gebruiken je gegevens voor promotionele doeleinden alleen conform de wettelijke vereisten:

Waar vereist, vragen we voor verwerkingen van je gegevens (zoals e-mailmarketing) eerst je toestemming.
Wij maken het in alle gevallen makkelijk voor je om aan te geven indien je geen (of niet langer) onze nieuwsbrieven of andere marketingboodschappen wilt ontvangen. Wij respecteren de keuzes die jij ten aanzien van je privacy hebt gemaakt.
Controle: wij stellen je altijd in staat om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en deze te laten corrigeren of wijzigen indien de gegevens niet correct zijn.

In dit privacybeleid hebben wij voor je op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.nederlandseloterij.nl.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Nederlandse Loterij
Postbus 3074
2280 GB  Rijswijk

Klantenservice
Staatsloterij  0800 0231303
Miljoenenspel 0800 0231303
Lotto 0800 1501
Lucky Day 0800 1502
Toto 0800 1503
Krasloten 0800 1504
Eurojackpot 0800 1506
Ander privacy gerelateerd beleid van Nederlandse Loterij

Hoe we met omgaan met je gegevens verzameld door cookies, staat beschreven in het Cookiebeleid van Nederlandse Loterij.
 
1.    Waarop is dit Privacybeleid van toepassing?
 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nederlandse Loterij verwerkt in het kader van de organisatie en promotie van de kansspelen: Staatsloterij, Miljoenenspel, Lotto, Lotto 4\5, Cijferspel, Eurojackpot, Lucky Day, Toto, Toto-13 en Krasloten.
Nederlandse Loterij Organisatie bv, Staatsloterij bv en Lotto bv maken alle deel uit van dezelfde groep en zijn gezamenlijk actief onder de overkoepelende naam “Nederlandse Loterij”.

2.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Bij het aanbieden van de kansspelen van de Nederlandse Loterij zijn een aantal partijen betrokken:
  •  Nederlandse Loterij Organisatie bv (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk, KvK-inschrijfnummer: 65691288, BTW-nummer: 856217220B01) is de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Nederlandse Loterij Organisatie bv is verantwoordelijk voor de uitvoering van de administraties van alle kansspelen van Nederlandse Loterij, en de uitvoering van alle daaraan verbonden activiteiten, zoals Klantenservice, het aanbieden en onderhouden van alle websites en het toekomstige online spelersplatform, het uitvoeren van analyses voor business intelligence en de marketing van de kansspelen.
  • Staatsloterij bv (gevestigd te Paleisstraat 5, 2514 JA Den Haag, KvK-inschrijfnummer: 27139788, BTW-nummer: 800559265B01) is de vergunninghouder en aanbieder van de kansspelen Staatsloterij en Miljoenenspel, en in die hoedanigheid medeverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van deze kansspelen.
  • Lotto bv (gevestigd te Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk, KvK-inschrijfnummer: 41151075, BTW-nummer: 002869287B01) is de vergunninghouder en aanbieder van de kansspelen Lotto, Lotto 4\5, Cijferspel, Eurojackpot, Lucky Day, Toto, Toto-13 en Krasloten, en in die hoedanigheid medeverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van deze kansspelen.
Conform hetgeen bepaald is in de Wet bescherming persoonsgegevens hebben wij alle verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. In de meldingen is omschreven welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties jouw persoonsgegevens worden verstrekt. Je kunt deze meldingen vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, onder het kopje melden.

3.    Welke persoonsgegevens verwerken wij van je?
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van de organisatie en promotie van de kansspelen van Nederlandse Loterij. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken.

(a)    Registratie voor een internetaccount en abonnement

Als je een internetaccount aanmaakt of hebt aangemaakt (Mijn Omgeving) of als je je op internet registreert voor deelname van een abonnement, slaan we de volgende persoonsgegevens van je op: initialen, voornaam, achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum (om na te gaan of je 18 jaar of ouder bent en voor het toepassen van speellimieten), IP-adres, speelgegevens zoals je spelersnummer, het tijdstip en de duur van internetsessies, gegevens van gespeelde en te spelen deelnames of abonnement, gewonnen prijzen, bankrekeningnummer en betaalgegevens, saldo en speeltegoed, informatie over je bestelling, gebruikersnaam en wachtwoord, overlijden. De gegevens die we van je opslaan kunnen per kansspel verschillen.

Andere persoonsgegevens die we kunnen opslaan zijn de door jou opgegeven interesses (zoals je favoriete hobby, of voetbalclub), airmilesnummer en andere vergelijkbare informatie. Deze gegevens zijn optioneel en we slaan ze alleen op indien je ze vrijwillig aan ons verstrekt.

(b)    Registratie voor een abonnement anders dan via internet, zoals via telefoon of antwoordkaart
Als je via telefoon of antwoordkaart een abonnement op een van onze kansspelen afsluit, slaan we de volgende persoonsgegevens van je op: initialen, voornaam, achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum (om na te gaan of je 18 jaar of ouder bent en voor het toepassen van speellimieten), gegevens van je abonnement zoals spelersnummer en gespeelde en te spelen deelnames, gewonnen prijzen, bankrekeningnummer en betaalgegevens, saldo en speeltegoed, overlijden.

Als je je via telefoon of antwoordkaart als abonnee opgeeft, wordt er automatisch een internetaccount voor je aangemaakt die je zelf kunt activeren.

(c)    Deelname aan een promotionele actie
Als je meedoet aan een van onze promotionele acties, kansspelen of prijsvragen, slaan we de in het kader van deze acties gevraagde persoonsgegevens en je deelname op, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en deelname-informatie. Dit geldt ook voor acties die via social media platforms worden georganiseerd (zie meer over het gebruik van social media platforms onder punt 6.).

(d)    Een vraag stellen of een klacht indienen
Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient, noteren we deze vraag of klacht met je contactgegevens en ons antwoord in ons klantensysteem. Indien je deelnemer bent aan een van onze kansspelen, slaan we deze persoonsgegevens op bij je andere klantgegevens. Dit is handig voor als je ons nog een keer belt en geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

(e)    Wanneer vragen wij een kopie legitimatiebewijs en hoe gaan we hiermee om?
Soms vragen wij een kopie van een legitimatiebewijs op om je identiteit of leeftijd met zekerheid te kunnen vaststellen. Dit geldt in de volgende gevallen:
  • Bij een verzoek tot uitkering van een hogere prijs via het hoofdkantoor .
  • Bij een melding dat er onterecht een abonnement op jouw naam is geregistreerd.
  • Bij melding dat een abonnement, account of deelname op naam van een minderjarige is geregistreerd.
  • Bij beëindiging van een abonnement wegens overlijden.
  • In andere gevallen waarbij wij jouw identiteit moeten vaststellen, bijvoorbeeld als je niet met de juiste gegevens bent geregistreerd of als we wettelijk verplicht zijn je identiteit te controleren bijvoorbeeld als je deelneemt aan een commerciële actie.
Om identiteitsfraude te voorkomen verzoeken we je voor het verzenden van een kopie van je legitimatiebewijs het BSN nummer op de kopie onleesbaar te maken. Tevens kan je erop vermelden dat het een kopie is en voor welke reden je het legitimatiebewijs aan ons opstuurt, bijvoorbeeld ‘Kopie voor uitkering van een prijs gewonnen met Toto’.

(f)    Gegevens die we opslaan in het ‘recht van verzet’ bestand
Indien je aangeeft dat je geen (of niet langer) commerciële berichten (zoals reclame) van ons wilt ontvangen per post, e-mail of telefoon, worden je gegevens (zoals je naam, telefoonnummer, en/of (e-mail)adres) opgeslagen in ons “recht van verzet”-bestand. Nadere informatie hierover vind je onder punt 8.

4.    Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens?
Wij kunnen jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
1.    Voor het administreren en uitvoeren van je deelname aan onze kansspelen, bijvoorbeeld het sturen of registreren van loten of deelnames, het uitkeren van prijzen en het incasseren van inleg;
2.    Het behandelen van klachten of informatieverzoeken;
3.    Het informeren over wijzigingen in de kansspelen waaraan je deelneemt;
4.    Het toesturen van trekkingsuitslagen of winnaarsinformatie;
5.    Voor promotionele doeleinden conform de wettelijke vereisten (zie voor de voorwaarden hierna onder 7);
6.    Voor het opstellen van verschillende modellen met gegevens om toekomstig speelgedrag te kunnen voorspellen.
7.    Voor beveiliging en verbetering van onze website(s) en voor het aanpassen van de klantomgeving op de websites aan jouw specifieke wensen, al dan niet via cookies.
8.    Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van onze websites, apps, verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze websites, apps, nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de websites, apps, verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten (het indelen van klanten in groepen) en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten. Zo kijken we, bijvoorbeeld, of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke diensten populair zijn, en hoe we ons dienstenaanbod en marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden;
9.    Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude, en inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
10.    Back-up doeleinden;
11.    Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, in overeenstemming te zijn met juridische uitspraken en bevelen, te beantwoorden aan verzoeken van overheden, onze algemene voorwaarden af te dwingen, onze activiteiten te beschermen, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendom, en/of die van u of anderen, te beschermen, ons toe te laten beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en schade die we (kunnen) lijden te beperken.

5.    Gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze websites en apps. Omdat wij je privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoeken aan onze websites en apps willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hierover in het Cookiebeleid van Nederlandse Loterij.

6.    Gebruik van social media platforms

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook, YouTube en Twitter.

Indien je ervoor kiest een van onze websites te delen via social media platforms, dan zullen je persoonsgegevens zoals het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten tevens zichtbaar worden voor de bezoekers van je persoonlijke social media pagina's.

Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je een boodschap plaatst, media uploadt, of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht).

Wanneer je een profiel hebt aangemaakt op een social media platform, zijn – afhankelijk van je instellingen op het platform – bepaalde persoonsgegevens van je zichtbaar voor ons, zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij slaan deze gegevens niet op in onze systemen. Als je privacy-instellingen op social media platforms het toelaten, kunnen we advertenties en berichten aan je sturen en deze toespitsen op de door jou aangegeven openbare gegevens, zoals je geslacht of leeftijd.

Op onze Facebookpagina’s bieden we ook regelmatig promotionele acties of kansspelen aan, waaraan je kunt meedoen. Wij kunnen in dergelijke gevallen aanvullende gegevens van je vragen, zoals je adres en telefoonnummer. Wanneer je deelneemt aan een actie, gebruiken we je gegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en om eventueel de toegekende prijs uit te reiken. In sommige gevallen zullen we je vragen of we je gegevens mogen gebruiken om je een aanbieding te kunnen doen. Je kunt dan aangeven of je hier wel of geen prijs op stelt. Uiteraard zullen wij ons hier aan je voorkeuren houden.

Onze Klantenservice is ook op social media actief. Dit betekent dat wij mensen op social media platformen als Facebook en Twitter zo goed mogelijk willen helpen wanneer zij vragen, klachten of opmerkingen over onze diensten en producten hebben. Wij zoeken ook zelf actief naar vragen en klachten op social media om hierop te kunnen reageren. Dit laatste kan alleen indien je instellingen dit toelaten en de berichten die je plaatst openbaar zijn.

Op het gebruik van social media websites zijn de voorwaarden en het privacybeleid van het betreffende sociale media platform van toepassing. Wij raden je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van deze sociale media zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van dit Privacybeleid.
 
7.    Het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief of het doen van aanbiedingen via e-mail. Wij doen dit uitsluitend volgens de wettelijke voorwaarden, zoals hieronder aangegeven.
 
(a)    E-mail
Wij sturen je alleen commerciële berichten via e-mail indien jij hiervoor een opt-in hebt afgegeven. Indien je een opt-in afgeeft aan Nederlandse Loterij betekent dit dat jij voor alle kansspelen die onder Nederlandse Loterij vallen een opt-in afgeeft. Dit zijn de kansspelen Staatsloterij, Miljoenenspel, Lotto, Lotto 4\5, Cijferspel, Lucky Day, Eurojackpot, Toto, Toto-13 en Krasloten. Alleen als je ons daarvoor opt-in hebt gegeven, kunnen wij je via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Nederlandse Loterij of een van haar kansspelen en je persoonsgegevens worden niet met dergelijke derden gedeeld. Op elk gewenst moment kan jij de toestemming voor het gebruik van je e-mailadres voor commerciële doeleinden intrekken of wijzigen. Dit kan via de afmeldlink in de e-mail, via jouw internetaccount (Mijn Omgeving), of door contact op te nemen met onze Klantenservice. In e-mails die geen commerciële informatie bevatten maar alleen belangrijke informatie over jouw deelname aan onze kansspelen is geen afmeldlink opgenomen.

(b)    Telefoon

Wij kunnen je benaderen met een commercieel aanbod via telefoon. Als je dit niet wilt kun je je gegevens laten opnemen in ons recht van verzet bestand (zie hierna onder 8).
Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Indien je nummer is ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen wij je niet meer bellen als je geen klant van ons bent. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als je in het bel-me-niet-register bent ingeschreven kunnen we jou toch nog bellen als je klant van ons bent. Wil je dat niet dan raden we je aan gebruik te maken van het recht van verzet zoals hierna onder 8 omschreven.
 
(c)    Post
Wij kunnen je benaderen met een commercieel aanbod via de post. In het geval dat een brief niet op naam geadresseerd is (bijv. “Aan de bewoners van dit adres”) zullen we rekening houden met geplaatste JA/NEE stickers. Indien je geen klant van ons bent, zullen we je geen post sturen als je bent opgenomen in de bestanden van Postfilter (www.postfilter.nl). Daarnaast ontvang je geen commerciële post van ons als je adres is opgenomen in ons recht van verzet bestand.
 
(d)    Speciale persoonlijke aanbiedingen (profiling)
Indien je daarmee vooraf instemt, kunnen we je persoonlijke aanbiedingen doen die zo relevant mogelijk voor je zijn op basis van de gegevens die we van je hebben, zoals je gebruik van onze websites, je deelname aan onze kansspelen en andere informatie die wij op basis van contact met je verkrijgen. Zo kan je op basis van de door jou verstrekte gegevens opgenomen worden in een bepaalde klantgroep, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere aanbiedingen dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar, met interesse in loterijen’.
 
8.    Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Je kunt bij ons aangeven dat jij niet (meer) wilt dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit is het recht van verzet. Dit kan je telefonisch doen via onze Klantenservice, via e-mail of een brief. Geef duidelijk je contactgegevens weer en geef aan welke informatie je niet meer wilt ontvangen en via welk kanaal (post, telefoon, e-mail). Wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.
Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Indien je nummer is ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen wij je niet meer bellen als je geen klant van ons bent. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als je in het bel-me-niet-register bent ingeschreven kunnen we jou toch nog bellen als je klant van ons bent. Wil je dat niet dan raden we je aan gebruik te maken van het recht van verzet zoals hierboven omschreven.
Als je geen post van ons wilt ontvangen kan je je inschrijven bij het postfilter (www.postfilter.nl). Wij mogen je dan geen post meer sturen als je geen klant bent van ons. Ben je wel klant van ons en wil je geen post van ons ontvangen dan raden we je aan gebruik te maken van het recht van verzet zoals hierboven omschreven.

9.    Ben je minderjarig?
Onze diensten zijn niet toegankelijk voor personen die jonger zijn dan 18 jaar. Daarom kunnen wij een kopie van een  legitimatiebewijs  opvragen om jouw identiteit of leeftijd met zekerheid te kunnen vaststellen.
 
10.    Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is ten behoeve van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

11.    Wanneer geven wij gegevens door aan derden?
Wij maken bij de uitvoering van onze kansspelen gebruik van derden die werkzaamheden voor ons doen zoals call centers, reclamebureaus, drukkerijen, onderzoeksbureaus etc. Het kan zijn dat deze partijen je persoonsgegevens voor ons verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van bewerker voor ons en wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend zoals door ons aangegeven verwerken en in overeenstemming met dit privacybeleid en passende contractuele waarborgen.
Wij kunnen je persoonsgegevens uitwisselen binnen de organisaties van Nederlandse Loterij voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat wij inzicht hebben in (i) welke diensten je bij ons afneemt (zoals aan welke kansspelen je deelneemt en via welke kanalen (winkel, internet en abonnement)) en (ii) het gebruik dat je van onze diensten maakt (zoals je inleg en speelfrequentie). Daartoe voeren we voor alle kansspelen een geïntegreerde deelnemersadministratie.
Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

12.    Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen
Je persoonsgegevens kunnen door onze dienstverleners worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter gepaste (contractuele) maatregelen genomen om te verzekeren dat je persoonsgegevens net zo goed beveiligd en beschermd zijn als indien we de persoonsgegevens zelf in Nederland hadden verwerkt.

13.    Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

14.    Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt ook op elk moment inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over je verzamelen en deze laten corrigeren of verwijderen indien de gegevens niet correct zijn. Dit kan je zelf doen in je Mijn-omgeving als je een account hebt voor het online platform, of je kunt ons schriftelijk verzoeken om inzage of correctie van je gegevens. Voeg hierbij een kopie van je legitimatiebewijs zodat we kunnen controleren dat jij degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Geef duidelijk aan welke persoonsgegevens je wilt inzien of corrigeren.
Indien je je persoonsgegevens wilt verwijderen uit onze systemen kan je daartoe een schriftelijk verzoek indienen met een kopie van je legitimatiebewijs. Indien je een vaste klantrelatie met ons hebt (bijvoorbeeld een abonnee of prijswinnaar), dan zullen wij je persoonsgegevens niet verwijderen voor zover de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Het kan namelijk zijn dat we je gegevens nog nodig hebben, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een lopende deelname, vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor prijsuitkering. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan wettelijk toegestaan.
Je verzoek tot inzage, correctie of wijziging kan je sturen naar:
Klantenservice Nederlandse Loterij
Postbus 3074
2280 GB  Rijswijk


15.    Wijzigingen van dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op onze websites: www.nederlandseloterij.nl, www.staatsloterij.nl, www.miljoenenspel.nl, www.lotto.nl, www.eurojackpot.nl, www.luckyday.nl, www.toto.nl, en www.krasloten.nl. Raadpleeg dit privacybeleid regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 juli 2016.

16.    Heb je en vraag of een klacht?
Heb je een vraag of een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens of wil je graag reageren op dit privacybeleid? Dan kun je contact opnemen met onze Klantenservice via [link]. Je kunt ook bellen naar een van onderstaande telefoonnummers
Staatsloterij 0800 0231303       
Miljoenenspel 0800 0231303
Lotto 0800 1501
Lucky Day 0800 1502
Toto 0800 1503
Krasloten 0800 1504
Eurojackpot  0800 1506